Privacy
Policy

Privacy policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.rijschoolabl.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.rijschoolabl.nl staat onder beheer van Rijschool ABL. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.rijschoolabl.nl. Rijschoolabl.nl is een handelsnaam van Rijschool ABL.

2. Gegevens van bezoekers

2a Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.rijschoolabl.nl worden niet bewaard. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

3. Cookies

3a rijschoolabl.nl maakt geen gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij rijschoolabl.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

www.rijschoolabl.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die gebruikt maakt van diensten van Rijschool ABL.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

www.rijschoolabl.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de aanmelding.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan rijschoolabl.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan rijschoolabl.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan rijschoolabl.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. rijschoolabl.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door rijschoolabl.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.info@rijschoolabl.nl

Frankrijklaan 55,
2034BB, Haarlem


Bel ons:
023-3034695

discov

Rijschool ABL | KVK 58227474